Linnadevahelised kaugused

Vahekaugused mööda võimalikult lühemat
(enamasti tolmuvaba kattega ) teed

Lähtepunkt:
Sihtpunkt:


Linnadevaheliste vahemaade arvutuste aluseks on linnade vahekauguste tabel.